Τρόποι παράδοσης και αποστολής

+ 1. Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Το ωράριο των παραδόσεων γίνεται σε προκαθορισμένες ώρες, σε συνεννόηση πάντα με τον εκάστοτε πελάτη, λαμβάνοντας όμως υπόψιν μια εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω πιθανών δυσκολιών κατά την παράδοση ειδών σε άλλους πελάτες ή κυκλοφοιακής συμφόρισης ή γενικότερα κάποιου ζητήματος που μπορεί να καθυστερήσει την εκτέλεση της.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα από προμηθευτές αποστέλλονται άμεσα μετά την συλλογή και τον έλεγχο τους στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Εφόσον συμφωνηθεί με τον πελάτη, η εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τμηματικής αποστολής επιμέρους προϊόντων μιας παραγγελίας.

+ 2. Τρόπος παράδοσης παραγγελίας – χρεώσεις για παραδόσεις στις περιοχές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλλούν στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την εταιρεία. Η εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφώνου αν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή της παραγγελίας του, τον ενημερώνει για το κόστος αποστολής της παραγγελίας, για την διαθεσιμότητα του προϊόντος και τον χρόνο παράδοσης του.

Όλες οι παραγγελίες επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής ανά προϊόν. Η παραπάνω χρέωση συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%.

Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας – Πειραιά.

Στις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης της εταιρείας ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής, είτε με εκ μέρους του εντεταλμένο μεταφορέα, είτε με ιδία μέσα. Η εταιρεία από την πλευρά της εκπληρώνει την υποχρέωση της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους σε άρτια κατάσταση και συσκευασία είτε στον πελάτη αυτοπροσώπως, είτε στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής.

Ο κίνδυνος της πώλησης στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της εταιρείας στο μεταφορέα. Για την υποχρέωση αυτή (περί ορισμού μεταφορέα και απευθείας χρέωσης του πελάτη από το μεταφορέα) θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση και συμφωνία (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο (τηλ. 2310681650 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 14:00-17:00) για να ρυθμισθεί ο ακριβής χρόνος παράδοσης στον μεταφορέα, ο τόπος παράδοσης, κλπ.

Η συμφωνία ανάθεσης στο αντίστοιχο πρακτορείο βαρύνει τον εκάστοτε πελάτη. Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την παράδοση στο πρακτορείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία του πελάτη ή κάποιου εκπροσώπου του κατά την παράδοση των προϊόντων από την εταιρεία στην μεταφορική, για να ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα ποιοτικώς και ποσοτικώς, σωστά και ακέραια. Εάν κατά την κρίση του εκπροσώπου υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για την ορθή παραλαβή τους. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.

+ 3. Παραδόσεις σε περιοχές εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Στις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής με εκ μέρους του εντεταλμένο μεταφορέα, ενώ η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους με την παράδοση του σε άρτια κατάσταση και συσκευασία, στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής. Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο μεταφορέα. Για την υποχρέωση αυτή (περί ορισμού μεταφορέα και απευθείας χρέωσης του πελάτη από το μεταφορέα) θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση και συμφωνία (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, (τηλ. 2310 681650 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 14:00-17:00) για να ρυθμισθεί ο ακριβής χρόνος παράδοσης στον μεταφορέα, ο τόπος παράδοσης κλπ.

Η συμφωνία ανάθεσης στο αντίστοιχο πρακτορείο βαρύνει τον κάθε πελάτη που γνωρίζει ποιοί εξυπηρετούν καλύτερα την περιοχή του. Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την παράδοση στο πρακτορείο. Απαραίτητη προûπόθεση είναι η παρουσία εκπροσώπου του πελάτη που θα πρέπει να παρευρίσκεται κατά την παράδοση τους από εμάς στους μεταφορείς, για να ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα ποιοτικώς και ποσοτικώς, σωστά και ακέραια. Εάν κατά την κρίση του εκπροσώπου υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για την ορθή παραλαβή τους. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.

+ 4. Παραλαβή από κατάστημα

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα παραλαβής με ιδία μέσα από τα καταστήματα της εταιρείας, που έχουν οριστεί ως καταστήματα παραλαβής, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης κατάστημα παραλαβής είναι οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 5ο χλμ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (στροφή Ωραιοκάστρου) και για την περιοχή των Αθηνών το κατάστημα του Περιστερίου (Λεωφόρου Κηφισού 60). Με αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε καταναλωτής έχει την δυνατότητα να παραλάβει και μόνος του το/τα προϊόν/όντα της αρεσκείας του από τα ορισθέντα προς αυτό τον σκοπό καταστήματα, εφόσον πάντα το προϊόν είναι διαθέσιμο.

Ακόμα ο πελάτης έχει την δυνατότητα να παραλάβει μόνος του από τα ορισθέντα για παραδόσεις καταστήματα είτε πρόκειται για ηλεκτρονική παραγγελία (e-shop) είτε μιλάμε για παραγγελία από κατάστημα, εφόσον όμως έχει παράσχει στην εταιρεία τα απαιτούμενα στοιχεία για την ταυτοποίηση του και την ολοκλήρωση της παραγγελίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, κτλ).

Η παραλαβή από την Θεσσαλονίκη γίνεται Δευτέρα-Σάββατο 10:00 έως 13:00 με ραντεβού.

Η παραλαβή από την Αθήνα γίνεται Tρίτη και Παρασκευή 11:00 έως 16:00 με ραντεβού.

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται σε συγκεκριμένη προθεσμία, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και ρητής αποδοχής της ημερομηνίας παραλαβής και από τα δυο μέρη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η πώληση ακυρώνεται και η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διαθέσει τα προϊόντα σε άλλες παραγγελίες.

Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

+ 4. Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

+ 5. Γενικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις

Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται στα όρια των περιοχών εξυπηρέτησης που έχει ορίσει η εταιρεία και με την αντίστοιχη χρέωση ανά ζώνη ή περιοχή. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται στο ισόγειο της δηλωθείσας διεύθυνσης σε κάθε παραγγελία. Εάν ο πελάτης επιθυμεί μεταφορά εντός της οικείας του σε όροφο άνω του ισογείου τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος μεταφοράς ανά όροφο.

Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των προϊόντων όσο και των μεταφορέων, να προτείνει την μεταφορά στον όροφο με την χρήση γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά την μεταφορά από το ισόγειο μέχρι τον όροφο επιβαρύνεται ο πελάτης, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από την στιγμή που το είδος δεν παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που είχε υποδείξει ο πελάτης.

Οι μεταφορείς-υπεύθυνοι παραδόσεων της εταιρείας, δεν αναλαμβάνουν εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικής φύσης (όπως εγκατάσταση led , τοποθέτηση φωτιστικών) και οποιαδήποτε εργασία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο.

+ 6. Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δικαιούται να υπαναχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί από κάποια παραγγελία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει ή να γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους προέβει σε αυτήν την ενέργεια.

+ 7. Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

+ 8. Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων καθορίζεται και επιβεβαιώνεται κατά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η επιβεβαίωση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ευθύνη του πελάτη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας, για οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή τηλεφωνική ενημέρωση.

Αν η καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας οφείλεται σε ένα ή περισσότερα προϊόντα από το σύνολο των παραγγελθέντων, το υπόλοιπο της παραγγελίας μπορεί να εκτελεστεί κανονικά με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

+ 9. Παράδοση παραγγελίας σε μεταφορική εταιρεία

Τα προϊόντα που αποστέλλονται με μεταφορικές εταιρείες, ελέγχονται σχολαστικά για την ποιότητα και την άρτια συσκευασία τους.

Οι συσκευασίες των προϊόντων παρέχουν ασφάλεια στα προϊόντα για τη συνήθη χρήση. Αν κάποιο προϊόν καταπονηθεί βάναυσα, όσο καλά συσκευασμένο και να είναι, λόγω της ελαστικότητας της συσκευασίας μπορεί να πάθει ζημιά εσωτερικά και να μην φανεί από έξω και αυτό συμβαίνει συνήθως από τις μεταφορικές και τους αγαπητούς μας πελάτες και όχι από τους ανθρώπους της εταιρείας μας τους οποίους διακατέχει επαγγελματισμός και προσοχή λόγω των ενδιάμεσων ελέγχων που γίνονται καθημερινά.

Κατά αυτό τον τρόπο, τα καταστήματα ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ, εγγυώνται ότι τα προϊόντα που καταφθάνουν στις μεταφορικές είναι 100% ελεγμένα και προσεγμένα.

Σε περίπτωση φθοράς κατά την τελική μεταφορά από την μεταφορική στον πελάτη, η εταιρία δεν αναγνωρίζει την φθορά και την ευθύνη την έχει η μεταφορική εταιρία